De IJsbaan

De ijsbaan in deze vorm is 235 meter lang en 50 meter breed dus wanneer er een baan is uitgezet en je rijdt een volledige ronde in de buitenbaan dan is er altijd een lengte van ongeveer 500 meter afgelegd.
De ijsbaan heeft niet altijd deze vorm gehad. Voorheen had de baan de vorm van een peer, waarbij het gedeelte van de steel het verst van het clubgebouw was afgelegen en daar slechts een breedte van 1/3 van de huidige baan bezat. Voor deze vorm was toen gekozen, omdat er een zeer nat gedeelte was waar wellen in zaten en die slecht dicht vroren.
Na een grondige renovatie van de baan in 1992, waarbij de huidige baan is gemaakt, de kades zijn verhoogd en folie in de kades is ingegraven werden tevens drie lichtmasten met ieder vier lichtarmaturen geplaatst. Deze masten zijn nog vervaardigd op de bedrijfsschool van scheepswerf “De Merwede” en hebben het 19 jaar uitgehouden . Bij een storm in februari 2011 begaf de middelste mast het en deze bleek ongeveer een meter boven de grond volledig te zijn doorgeroest.
De baan is voorzien van drainage die dicht gezet kan worden. Dit gebeurt begin november zodat de baan kan verzadigen met regenwater. Dan wordt er zolang mogelijk gewacht om de baan vol te pompen om groei van het gras tegen te gaan. Bij weersvooruitzichten met enige vorst wordt de baan volgepompt met een eigen pompinstallatie. Dit duurt ongeveer 1 a 2 dagen al naar gelang hoe nat het najaar is geweest. Er komt dan een laag water op de baan te staan van ongeveer 20 a 30 centimeter. Bij een langdurige ijsperiode bestaat de mogelijkheid dat het ijs op de grond komt te liggen. Het is voor ons dan mogelijk om via de pompinstallatie water onder het ijs aan te brengen.
In het voorjaar wordt dan de drainage open gezet en het water vloeit terug naar het oppervlaktewater alwaar het in het najaar aan ontrokken was.